Để họ tự do

Để họ tự do

Yếu tố tạo động thứ hai là sự tự do (như đã đế cập trong chương 7). Mọi người thích được tự do tối đa khi làm việc. Hãy tập để mỗi nhân viên được tự do hết sức có thể trong quá trình thực hiện những mục tiêu đã thống nhất. Chìa khóa để mọi người được tự do như vậy xoay quanh các kỹ năng quản trị theo mục tiêu, quản trị theo ngoại lệ, cũng như khả năng ủy quyển hiệu quả. Hãy để họ tự do bán đồng hồ nam mà họ hứng thú.

Tiền bạc - chìa khóa của sự tự do - Ngôi sao
Coi trọng nhân viên
Yếu tố tạo động lực thứ ba để xây dựng một đội ngũ hiệu quả cao là sự coi trọng. Mọi người có nhu cầu to lớn là được những người có ý kiến mà họ đánh giá cao, đặc biệt là cấp trên, coi trọng. Nhân viên cẩn được thể hiện suy nghĩ, cảm xúc và những lo ngại của mình với cấp trên — và cảm thấy rằng cấp trên thật sự coi trọng ý kiến của họ, bất kể cấp trên có chấp nhận hay đổng ý với họ hay không. Nhân viên càng cảm thấy được coi trọng bao nhiêu, họ sẽ càng kiêng nể bạn và muốn làm tốt công việc bấy nhiêu.

Xem đồng hồ nam tại: http://donghohoangkim.vn/dong-ho-nam.html

KHÁCH HÀNG QUAN TÂM NHIỀU
LIÊN HỆ TƯ VẤN
LIÊN HỆ TƯ VẤN
Only Creative Commons


WARNING: All images from Google Images (http://www.google.com/images) have reserved rights, so don't use images without license! Author of plugin are not liable for any damages arising from its use.
Title
Caption
File name
Size
Alignment
Link to
  Open new windows
  Rel nofollow