khả năng cải biến chất lượng cơ cấu của Tolyatti

Dân số của cả hai khu vực (mới và cũ) ở thành phố Tolyatti dự tính cho năm 1975 là 350 ngàn người và năm 1990 là 500 ngàn người. Trong tương lai thành phố Tolyatti còn có thể phát triển hơn nữa. Gần đó còn có thành phố mới Jigulevsk và một loạt thị trấn công nhân lớn nên ta có thể cho rằng ở đây sẽ suất hiện một “cụm đô thị” với dân số trong tương lai khoảng gần một triệu người chung cư Ecolife Capitol.
Vì tổng thể Nhà máy ôtô Voljski’i và khu vực mới của thành phố Tolyatti được xây dựng với tiến độ nhanh nên một nhiệm vụ đã được đề ra là phải kịp thời đảm bảo khả nâng phát triển thành phố một cách có tổ chức trong quy hoạch chung.
Trong thời kì trước (cuối thập niên 1940 – đầu thập niên 1950) khi thực hiện việc chuyển thành phố Stavropol’ đến địa điểm của thành phố Tolyatti hiện nay người ta đã không lưu ý đến những triển vọng phát triển của khu lân cận . Do đó một hệ thống các điểm dân cư (như Stavropol’ Jigulevsk thị trấn Komsomolskii’ Portovưí Shli’uzovo’i v.v.) đã mọc lên một cách thiếu tổ chức vào cuối những năm 1950. Người ta đã không dự kiến khả năng thành lập một cụm đô thị thống nhất gồm các thành phố và các thị trấn công nhân. Kết quả là việc xây dựng công nghiệp và xây dựng nhà ở bị phân tán còn các hệ thống kĩ thuật và giao thông thì trở nên phức tạp.
Cơ cấu quy hoạch khu vực cũ của thành phố Tolyatti đã được giải quyết mà không tính đến những triển vọng phát triển thành phố hơn nữa và không dự kiến khả năng đưa nó hoà vào cụm đô thị. Có thể thấy rõ tính chất “tĩnh” của cơ cấu quy hoạch khu vực cũ của thành phố qua sự phân khu chức năng giảm mật độ từ trung tâm ra ngoại vi hướng của các đường trục giao thông chủ yếu sơ đồ sử dụng đất đai lân cận trong tương lai. Vào năm 1972 khả năng phát triển khu vực cũ của thành phố Tolyatti thực tế không còn nữa. Trong khi đó các xí nghiệp hoá chất – dầu mỏ tiếp tục phát triển khu vực độc hại sẽ tăng lên gây khó khãn cho việc khai thác đất đai trước đây đã dành cho khu dân dụng.
Sơ đồ phân khu chức năng khu vực mới của thành phố Tolyatti dự kiến:
Khả năng cải biến chất lượng cơ cấu quy hoạch của thành phố và tiếp tục phát triển cân đối tất cả các khu trọng yếu của nó khi tập trung tối đa việc xây dựng nhà ở công trình dân dụng và công nghiệp chuyên môn hoá hơn nữa các khu nông nghiệp lân cận;
Khả năng xuất hiện và phát triển các khu chức năng mới trước hết là những khu lớn của các viện nghiên cứu khoa học những khu trường đại học cơ quan khoa học – kĩ thuật và các cơ quan khác cũng như những khu du lịch quần chúng;
Khả năng đưa bộ phận mới và bộ phận cũ của thành phố vào một hệ thống quy hoạch đô thị lớn hơn với tính cách là những khâu tổng hợp hoàn chỉnh và có liên quan với nhau trong cơ cấu quy hoạch của một cụm đô thị lớn;
Tính đến những nhân tố khí hậu và thiên nhiên điển hình của khu đất đã chọn để xây dựng khi tách riêng những khâu cơ cấu chủ yếu của thành phố và đặc biệt là khi bố trí khu xây dựng đợt đầu khu vực trung tâm cấp thành phố và khu vực các cơ quan hành chính và kinh doanh chính của cụm đô thị đang phát triển.
Tổng sơ đồ cơ cấu phát triển thành phố Tolyatti trong cũng như ngoài phạm vi thời hạn tính toán quy ước là một khâu quan trọng của việc giải quyết những nhiệm vụ đã để ra.

KHÁCH HÀNG QUAN TÂM NHIỀU
LIÊN HỆ TƯ VẤN
LIÊN HỆ TƯ VẤN
Only Creative Commons


WARNING: All images from Google Images (http://www.google.com/images) have reserved rights, so don't use images without license! Author of plugin are not liable for any damages arising from its use.
Title
Caption
File name
Size
Alignment
Link to
  Open new windows
  Rel nofollow