Khen ngợi người khác

Mỗi khi có dịp hội kiến với ai đó, bạn nên khởi đầu câu chuyện bằng những lời khen tặng có tính cách cá nhân đối với người ấy (không phải là những lời khen khách sáo). Thói thường, ai cũng thích được dịp bộc lộ những tầm tình riêng của mình hơn là phải bàn đến những câu chuyện kinh doanh. Khi hầu chuyện một người, bạn phải biết
chú ý đến con người họ nhiều hơn là về những công việc kinh doanh hoặc những dịp họ có thể giúp đỡ bạn. Đó là phương tiện hay nhất làm cho người mà bạn có dịp tiếp xúc chú ý đến bạn.

Một Lời Khen.

Nếu muốn trở thành một tay bán hàng “cừ”, bạn nên xem mình như một phụ tá của khách hàng. Bạn bán đồng hồ g- sock chính hãng cần tìm hiểu khách hàng cần gì ở sản phẩm của bạn. Như vậy, bạn sẽ có một nhận định đúng đắn. Bạn phải hiểu rõ khách cần những gì để bán cho họ. Bạn không được gây bất kỳ mâu thuẫn nào với khách hàng. Không có một sự tranh chấp nào xảy ra. Bạn sẽ không tiếc rẻ khi khách khước từ mua hàng. Bạn đã biết tránh những hậu quả tai hại từ sự thờ ơ. Bạn sẽ biết quan tâm đến khách hàng, sẽ biết đối đãi với họ một cách ân cần và xem bán hàng như một việc đầy hứng thú.

KHÁCH HÀNG QUAN TÂM NHIỀU
LIÊN HỆ TƯ VẤN
LIÊN HỆ TƯ VẤN
Only Creative Commons


WARNING: All images from Google Images (http://www.google.com/images) have reserved rights, so don't use images without license! Author of plugin are not liable for any damages arising from its use.
Title
Caption
File name
Size
Alignment
Link to
  Open new windows
  Rel nofollow