nhiều hiện vật khác có giá trị văn hóa lớn

Hai bức hoành phi được lập dưới thời Tự Đức là bức “Thánh tức Thiên” (Thánh tức là Trời) làm vào ngày mùng hai năm Tự Đức thứ 5 (1851) và một bức khác ghi: “Nghĩa tham Thiên” (việc nghĩa hợp với lòng trời) được lập vào năm Bính Thìn Tự Đức thứ 9 (1856). Còn hai bức Hoảnh phi còn lại chưa rõ ngày tháng tạo lập một bức là “Tiền liệt quang” (Rạng rỡ đấng tiền liệt) và một bức là “Hải Châu tự”
Ngoài ra ở Đình Hải Châu còn có 6 câu liễn chữ viết đẹp rõ ràng trên ghi các câu đối sơn son thếp vàng riêng tại nhà thờ 43 chư phái tộc còn lại một bàn Hương án và 43 bài vị bằng gỗ ghi tên các họ tộc tiền hiền. Bàn Hương án là một tác phẩm điêu khắc đẹp chạm trổ tỉ mỉ công phu thể hiện các hình tượng hoa lá chim muông một cách sống động gợi cảm như hoa sen cúc mai chung cư Linh Đàm.. căn hộ HH1 Linh Đàm. chim muông như phụng hạc và nhiều loài vật khác như rùa rồng kỳ lân dơi. HH2 Linh Đàm… Tác phẩm điêu khắc này được làm vào năm Bảo Đại thứ 12 (1937).
Tổng thể di tích Đình (chùa) qua bao thăng trầm của lịch sử các công trình đã bị phá hư hại nhiều lần. Song nơi đây lại tập trung rất nhiều tinh hoa của văn hoá phi vật thể cũng như nghệ thuật kiến trúc dân gian. Hiện nay UBND thành phố Đà Nẩng được sự ủng hộ của Bộ Văn hoá Thông tin tiến hành lập Dự án qui hoạch phục hồi tôn tạo di tích Đình – Chùa Hải Châu và một phần dự án đang được triển khai thực hiện. Là một trong những di tích có giá trị lịch sử đặc biệt lại nằm trên địa bản Đà Nẩng một thành phô’ đang phát triển đầy năng động thỉ ý nghĩa của di tích Đình Hải Châu là một minh chứng cho truyền thống đoàn kết nhất trí cùng phát huy nội lực xây dựng quê hương mà cán bộ và nhân dân Đà Nang đang phát huy mạnh mẽ. Dự án sẽ nâng cao các giá trị tổng hợp làm phong phú bộ mặt văn hoá của thành phô’ Đà Nắng góp phần giáo dục lịch sử dân tộc xây dựng lòng tự hào cho các thê’ hệ mai sau về truyền thống đoàn kết đấu tranh xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

KHÁCH HÀNG QUAN TÂM NHIỀU
LIÊN HỆ TƯ VẤN
LIÊN HỆ TƯ VẤN
Only Creative Commons


WARNING: All images from Google Images (http://www.google.com/images) have reserved rights, so don't use images without license! Author of plugin are not liable for any damages arising from its use.
Title
Caption
File name
Size
Alignment
Link to
  Open new windows
  Rel nofollow