Quản trị theo ngoại lệ

Quản trị theo ngoại lệ là cách quản trị tiết kiệm thời gian và tạo dựng đội ngũ nhân lực tuyệt vời. Nó cho thấy khi giao nhiệm vụ và làm rõ vê’ nó, đồng nghĩa với việc nói rõ các tiêu chuẩn đo lường và những ràng buộc vẽ mặt thời gian, bạn nên nói với người được giao nhiệm vụ rằng: “Chỉ tìm đến tôi nếu có gì sai lệch với những điểu chúng ta đã thống nhất.” Trong quản trị theo ngoại lệ, “không có tin gì là tin tốt”. Nếu không thấy nhân viên báo cáo, bạn có thể yên tâm cho rằng mọi việc đều thuận lợi và rằng công việc được thực hiện theo đúng lịch trình. Ví dụ với đồng hồ orient thương hiệu nhật chẳng hạn đó là một ngoại lệ với đồng hồ thụy sỹ bạn phải quản trị và bán hàng kiểu khác

Quản trị theo ngoại lệ
Bạn cũng có thể sử dụng phương thức quản trị theo mục tiêu trong các lĩnh vực khác. Khi nói chuyện điện thoại với một người miễn cưỡng đặt lịch hẹn vào

một thời điểm nhất định, tôi nói: “Chúng ta hãy áp dụng quản trị theo ngoại lệ. Hãy thống nhất gặp nhau và nói chuyện vào lúc 3 giờ chiểu thứ Năm. Nếu có việc, anh có thể gọi cho tôi và chúng ta có thể đổi sang một giờ khác tiện hơn. Còn nếu không, tôi sẽ coi kế hoạch không có gì thay đổi.”
Cách làm này mang lại tự do tối đa cho mọi người, giải phóng bạn khỏi việc bị “đeo bám qua điện thoại” và nhu cẩu giao tiếp liên tục với người đó, cũng như cho thấy sự tin tưởng của bạn vê’ năng lực làm việc của người đó.

Link đồng hồ orient: http://donghohoangkim.vn/dong-ho-orient-chinh-hang.html

KHÁCH HÀNG QUAN TÂM NHIỀU
LIÊN HỆ TƯ VẤN
LIÊN HỆ TƯ VẤN
Only Creative Commons


WARNING: All images from Google Images (http://www.google.com/images) have reserved rights, so don't use images without license! Author of plugin are not liable for any damages arising from its use.
Title
Caption
File name
Size
Alignment
Link to
  Open new windows
  Rel nofollow