đồng hồ nam

thanh-vien-cu-doi

Hãy là một thành viên của đội

Phẩm chất thứ hai của các nhà điếu hành hàng đẩu là khả năng hình thành và làm việc như một thành viên trong đội. Khi bắt đáu sự nghiệp, họ là những thành viên...
tan-nhan

Đừng tàn nhẫn

Đừng tàn nhẫn Điểu tàn nhẫn nhất mà bạn có thể làm với một người thiếu năng lực là giữ người đó ở lại công ty trong khi bạn thực sự muốn để họ thôi...
tu-do

Để họ tự do

Để họ tự do Yếu tố tạo động thứ hai là sự tự do (như đã đế cập trong chương 7). Mọi người thích được tự do tối đa khi làm việc. Hãy tập để...
9

Nhu cầu của khách hàng

Tư tưởng chủ đạo của tiếp thị là “tìm ra nhu cầu và đáp ứng.” Công ty đồng hồ nam nhận ra nhu cầu bằng cách lắng nghe hoặc phỏng vấn khách hàng, sau đó...
KHÁCH HÀNG QUAN TÂM NHIỀU
LIÊN HỆ TƯ VẤN
LIÊN HỆ TƯ VẤN
Only Creative Commons


WARNING: All images from Google Images (http://www.google.com/images) have reserved rights, so don't use images without license! Author of plugin are not liable for any damages arising from its use.
Title
Caption
File name
Size
Alignment
Link to
  Open new windows
  Rel nofollow