khen ngợi người khác

44

Khen ngợi người khác

Mỗi khi có dịp hội kiến với ai đó, bạn nên khởi đầu câu chuyện bằng những lời khen tặng có tính cách cá nhân đối với người ấy (không phải là những lời khen...
KHÁCH HÀNG QUAN TÂM NHIỀU
LIÊN HỆ TƯ VẤN
LIÊN HỆ TƯ VẤN
Only Creative Commons


WARNING: All images from Google Images (http://www.google.com/images) have reserved rights, so don't use images without license! Author of plugin are not liable for any damages arising from its use.
Title
Caption
File name
Size
Alignment
Link to
  Open new windows
  Rel nofollow