ưu nhược điểm của khung gỗ ở Hiển Các Lâm

Ưu điểm của bộ khung gỗ của Hiển Lâm Các là gọn đẹp thanh thoát. Bốn trụ cột chính ở giữa xuyên suốt cả ba tầng vừa là xương sống của công trình trong việc liên kết toàn bộ các bộ phận tạo nên cảm giác cao vút của toà kiến trúc này. Còn nhược điểm chính của cách liên kết bộ khung là ở bộ vì (như trên đã phân tích) về hệ conson 378 Minh Khai. Ngoài ra do phần mái ở các tầng của công trinh không ngăn được mưa gió tạt vào nên phần hiên và hàng lan can (tầng 2 tầng 3) thường rất nhanh bị hư hỏng xuống cấp. Còn tầng 1 về sau đã xây thêm tường gạch bao quanh để che chắn (đây cũng là hiện tượng phổ biến của kiến trúc truyền thống Huế). Phu Văn Lâu: Đây là một toà kiến trúc hai tầng đơn giản nhưng rất xinh xắn. Kết cấu bộ khung gỗ chỉ gồm hai bộ vì chính với 4 cột trụ xuyên suốt cả hai tầng.
Tầng trên: Hai bộ vì tạo nên một gian duy nhất vì nóc của gian này là vì giao nguyên kiêm trụ đội nhà liền kề 378 Minh Khai.
Tầng dưới: Được nới rộng không gian bằng kèo tạo nên một mặt nền hình vuông với 16 chân cột – Tức không gian được tạo thành là không gian kiểu một gian hai chái.
Nhược điểm của kết cấu này cũng tương tự như ở Hiển Lâm Các.
Khương Ninh Các: Cũng là một toà lầu hai tầng nhưng hình thức cấu tạo lại khác Phu Văn Lâu. Bộ khung gỗ chính của Khương Ninh Các liên kết 6 bộ vì với 24 cột trụ xuyên qua cả hai tầng. Tầng trên có cấu tạo 5 gian với 6 bộ vì cùng kiểu giao nguyên kiêm trụ đội. Còn ở tầng dưới ở hai phía bắc nam có nối thêm kèo để tạo thành hai chái nhằm mở rộng không gian của kiến trúc.

KHÁCH HÀNG QUAN TÂM NHIỀU
LIÊN HỆ TƯ VẤN
LIÊN HỆ TƯ VẤN
Only Creative Commons


WARNING: All images from Google Images (http://www.google.com/images) have reserved rights, so don't use images without license! Author of plugin are not liable for any damages arising from its use.
Title
Caption
File name
Size
Alignment
Link to
  Open new windows
  Rel nofollow